Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji serwis informacyjny
MOSIR
 • O ośrodku
 • Dane teleadresowe
 • Oferta MOSIR
 • Cennik
 • Struktura organizacyjna
 • WŁADZE
 • Władze
 • Menu przedmiotowe
 • Statut
 • Majątek MOSIR
 • Finanse
 • Przetargi
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • MOSIR   \  O OśRODKU

    o ośrodku

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Kraśniku w dniu 01 stycznia 1998 roku.

  MOSiR jest samorządową jednostką budżetową miasta Kraśnik realizującą zadania zgodnie ze Statutem uchwalonym przez Radę Miejską w Kraśniku z dnia 27.02.2003 roku. Realizuje zadania miasta Kraśnik w zakresie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotne w oparciu o przekazane w zarząd mienie komunalne. 

  Do zadań głównych ośrodka należy:

  • Utrzymywanie w gotowości technicznej i eksploracyjnej terenów, obiektów sportowych i rekreacyjnych.
  • Udostępnianie posiadanej bazy sportowej społeczeństwu, organizacjom i zakładom pracy.
  • Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej poprzez:
   - organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych własnych oraz zleconych
   - propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form sportu i rekreacji
    udostępnił Krzysztof Michno dnia 2005-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.2 góra